ภาษาสเปน ป.1 (ช)

รหัสงานCS 34972 เพศติวเตอร์หญิง วิชาภาษาสเปน ป.1 (ช) สถานศึกษาNew Sathorn International School วันเร

เลข ม.3 (ญ) Gifted พื้นดี

รหัสงานCS 34629 เพศติวเตอร์หญิง วิชาเลข ม.3 (ญ) Gifted พื้นดี สถานศึกษารร.ศึกษานารี วันเรียนเรียน 1
วิทย์ ป.6 (ญ)

วิทย์ ป.6 (ญ)

รหัสงานCS 34785 เพศติวเตอร์ช/ญ ตรงเวลา วิชาวิทย์ ป.6 (ญ) สถานศึกษารร.ราชินี วันเรียนเสาร์ 8.30-10.30

วิทย์ ม.2 (ญ)

รหัสงานCS 34784 เพศติวเตอร์หญิง วิชาวิทย์ ม.2 (ญ) สถานศึกษารร.บดินเดชา วันเรียนเรียน 2 ครั้ง/สป. ว่า