เลข ม.1 (ญ)

รหัสงานCS 35164 เพศติวเตอร์หญิง มี ปสก. สอน / สอนได้ต่อเนื่อง วิชาเลข ม.1 (ญ) สถานศึกษารร.เซนต์โยเซฟ

Eng ป.5 (ช) EP พื้นอ่อน

รหัสงานCS 34966 เพศติวเตอร์ช/ญ สอนเก่ง วิชาEng ป.5 (ช) EP พื้นอ่อน สถานศึกษารร.กรุงเทพคริสเตียน วันเ

Eng+Conversation ม.1 (ญ)

รหัสงานCS 35092 เพศติวเตอร์หญิง สำเนียงอังกฤษดี วิชาEng+Conversation ม.1 (ญ) สถานศึกษารร.อัสสัมชัญคอ

เลข ม.5 (ช)

รหัสงานCS 35124 เพศติวเตอร์ช/ญ วิชาเลข ม.5 (ช) สถานศึกษารร.กรุงเทพคริสเตียน วันเรียนเรียน 2 ครั้ง/สป