Eng ขึ้น ม.3 (ช) พื้นดี

รหัสงานCS 36865 เพศติวเตอร์ช/ญ วิชาEng ขึ้น ม.3 (ช) พื้นดี สถานศึกษารร.สวนกุหลาบ นนทบุรี วันเรียนเรี

วิทย์+Science ม.1 (ญ) EP พื้นค่อนข้างดี สอนทั้งชีทไทยและอังกฤษ และปูพื้นฐานเพื่อสอบ ม.4 รร.เตรียมอุดม

รหัสงานCS 36614 เพศติวเตอร์หญิง วิชาวิทย์+Science ม.1 (ญ) EP พื้นค่อนข้างดี สอนทั้งชีทไทยและอังกฤษ แ