หมวดหมู่: หางานสอนพิเศษ

ภาษาจีน ป.6 (ญ)

รหัสงานCS 35233 เพศติวเตอร์หญิง วิชาภาษาจีน ป.6 (ญ) สถานศึกษารร.เซนต์โยเซฟ บางนา วันเรียนเสาร์ 10.00

ไทย+เลข ป.1 (ญ)

รหัสงานCS 35221 เพศติวเตอร์หญิง วิชาไทย+เลข ป.1 (ญ) สถานศึกษา วันเรียนอาทิตย์ 10.00-12.00 สถานที่สอน

PAT 7 ภาษาจีน ม.6 (ญ)

รหัสงานCS 35226 เพศติวเตอร์ช/ญ วิชาPAT 7 ภาษาจีน ม.6 (ญ) สถานศึกษารร.ราชินี วันเรียนเรียน 1 วัน/สป.

Eng ป.5 (ญ)

รหัสงานCS 35143 เพศติวเตอร์หญิง วิชาEng ป.5 (ญ) สถานศึกษารร.ฤทธิยะวรรณาลัย วันเรียนอาทิตย์ 10.00-12.

วิทย์ ป.5 (ญ)

รหัสงานCS 35182 เพศติวเตอร์หญิง วิชาวิทย์ ป.5 (ญ) สถานศึกษารร.ซางตาครู้สคอนแวนท์ วันเรียนเรียน 1 วัน