เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

คณิต ขึ้น ป.4 (ญ)

รหัสงานCS 36885 เพศติวเตอร์หญิง วิชาคณิต ขึ้น ป.4 (ญ) สถานศึกษารร.เซนต์ปอล วันเรียนเรียน 1 วัน/สป. ว

ภาษาไทย ขึ้น ป.4 (ญ)

รหัสงานCS 36886 เพศติวเตอร์หญิง วิชาภาษาไทย ขึ้น ป.4 (ญ) สถานศึกษารร.เซนต์ปอล วันเรียนเรียน 1 วัน/สป

เลข ป.2 (ญ)

รหัสงานCS 36872 เพศติวเตอร์หญิง วิชาเลข ป.2 (ญ) สถานศึกษารร.บูรณะศึกษา วันเรียนอาทิตย์ เวลา 13.00-15