Eng+คณิต ป.4 (ญ)

  • รหัสงานCS 35913
  • เพศติวเตอร์หญิง มีประสบการณ์สอน
  • วิชาEng+คณิต ป.4 (ญ)
  • สถานศึกษารร.เทพเสนานุสรณ์
  • วันเรียนศุกร์ 17.00-19.00
  • สถานที่สอนบ้าน ซ.นาคนิวาส 33 ถ.ลาดพร้าว 71
  • สอนครั้งละ2 ชม. 600 ฿ (เรียน 2 คน)
  • ค่าแนะนำ900 ฿