สอนภาษาไทย ให้ชาวฝรั่งเศส (ช) เน้นปุพื้นใหม่ (ใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสาร)

  • รหัสงานCS 35905
  • เพศติวเตอร์ช/ญ
  • วิชาสอนภาษาไทย ให้ชาวฝรั่งเศส (ช) เน้นปุพื้นใหม่ (ใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสาร)
  • สถานศึกษาอายุ 52 ปี
  • วันเรียนเรียน 2 ครั้ง/สป. ว่างทุกวัน* ว่างทั้งวัน*
  • สถานที่สอนMega บางนา / ซีคอน ศรีนครินทร์ (สถานที่ต่อรองได้)
  • สอนครั้งละ2 ชม. 700 ฿ (รายได้/สป. 1,400 ฿)
  • ค่าแนะนำ1,350 ฿