สถิติและความน่าจะเป็น ปี 1 (ญ)

  • รหัสงานCS 35906
  • เพศติวเตอร์ช/ญ
  • วิชาสถิติและความน่าจะเป็น ปี 1 (ญ)
  • สถานศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
  • วันเรียนอาทิตย์ ช่วง 9.00-12.30
  • สถานที่สอนหมู่บ้านลานทอง ติด ถ.ติวานนท์ ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 27 จ.นนทบุรี (สถานที่ต่อรองได้ แจ้งศูนย์ก่อน)
  • สอนครั้งละ2 ชม. 700 ฿
  • ค่าแนะนำ900 ฿