ภาษาญี่ปุ่น อนุบาล (ช) เน้นปูพื้นฐาน

  • รหัสงานCS 35908
  • เพศติวเตอร์ช/ญ
  • วิชาภาษาญี่ปุ่น อนุบาล (ช) เน้นปูพื้นฐาน
  • สถานศึกษาอายุ 5 ขวบ
  • วันเรียนเรียน 2 ครั้ง/สป. ว่าง จ.-ศ. 15.00-17.00 (เริ่ม ก.พ.)
  • สถานที่สอนม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ (ใกล้ MRT อิสรภาพ 700 ม.)
  • สอนครั้งละ2 ชม. 550 ฿ (รายได้/สป. 1,100 ฿)
  • ค่าแนะนำ1,450 ฿