Conversation (ช) เตรียมตัวไปต่างประเทศ

  • รหัสงานCS 35151
  • เพศติวเตอร์ช/ญ
  • วิชาConversation (ช) เตรียมตัวไปต่างประเทศ
  • สถานศึกษาอายุ 37 ปี
  • วันเรียนเรียน 1 วัน/สป. ว่าง อ 16.00 เป็นต้นไป / ส 12.00-14.00 (วันเวลาต่อรองได้) เรียน 4 เดือน
  • สถานที่สอนUnion Mall (MRT พหลโยธิน / BTS ห้าแยกลาดพร้าว)
  • สอนครั้งละ2 ชม. 600 ฿
  • ค่าแนะนำ900 ฿