Eng ป.1 (ญ) inter

รหัสงานCS 36702 เพศติวเตอร์หญิง วิชาEng ป.1 (ญ) inter สถานศึกษารร.สารสาสน์วิเทศสายไหม วันเรียนเรียน

เคมี ม.4 (ช)

รหัสงานCS 36742 เพศติวเตอร์ช/ญ วิชาเคมี ม.4 (ช) สถานศึกษารร.โยธินบูรณะ วันเรียนเรียน 3 ครั้ง* วันที่

Eng+Conversation ป.3 (ช)

รหัสงานCS 36737 เพศติวเตอร์หญิง วิชาEng+Conversation ป.3 (ช) สถานศึกษารร.สาธิตเกษตร พหุภาษา วันเรียน

เลข+Eng+ไทย ป.2 (ญ)

รหัสงานCS 36454 เพศติวเตอร์หญิง วิชาเลข+Eng+ไทย ป.2 (ญ) สถานศึกษารร.อนุบาลวัดปรินายก วันเรียนเรียน 2